Err

Catalogo
Cerca

NVR

EM-52324K
NVR 32CH EYEMOTION ONVIF FINO 12MP. OUT VGA/HDMI NO HDD
TVN-1104C-1T
NVR 4CH TRUVISION 1TB H265 H264. USCITA VIDEO HDMI/VGA.
TVN-1108-2T
NVR 8CH TRUVISION 2TB H265 H264. USCITA VIDEO HDMI/VGA.
TVN-1116-2T
NVR 16H TRUVISION 2TB H265 H264. USCITA VIDEO HDMI/VGA.
TVN-2216-2T
NVR 16CH TRUVISION 2TB H265-H264. USCITA VIDEO HDMI/VGA.
TVN-2232-2T
NVR 32CH TRUVISION 2TB H265-H264. USCITA VIDEO HDMI/VGA.
TVN-2264P-4T
NVR 64CH TRUVISION 4TB H265-H264. USCITA VIDEO HDMI/VGA.